POLITYKA RODO

Klauzula dla klientów, najemców, kontrahentów i ich pracowników / współpracowników / osób reprezentujących te podmioty.

Klauzula dla osób uczestniczących w działaniach marketingowych.

Klauzula dla osób uczestniczących w portalach społecznościowych.

Klauzula dla osób objętych monitoringiem.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji.

Klauzula dla osób uczestniczących w procesie reklamacji.

Polityka ochrony danych osobowych.